Utdanningsmuligheter i Sirkular Gjenbruk

Sirkular gjenbruk er en godkjent lærlingsbedrift. Vi i sirkular gjenbruk tilbyr opplæring slik at du som lærling kan få et innblikk i hverdagen til våre reparatører og teknikere. Dette vil også si at du kan ta fagbrev hos oss.

Lærling:

Lærling
Hos oss i sirkular gjenbruk vil du som lærling kunne få pensumstilsvarende oppgaver å løse. Du vil også få muligheten til å få fagbrev hos oss. Samtidig får du i et selskap som oss lære mer om blant annet gjenbruk og reprerasjon av diverse hvitevarer. Ikke bare vil du få muligheten til å få fagbrev hos oss, men du får også mye nyttig erfaring og får ta del i et trivelig fellesskap og arbeidermiljø.

Erfaring:

Erfaring
Som lærling hos oss i sirkular gjenbruk får du mye nyttig og nødvendig erfaring. Du får et godt innblikk i hverdagen som reparatør og tekniker. Denne erfaringen kan vi garantere vil hjelpe deg slik at du får det lettere når du kommer lengre inn i arbeidslivet. Du vil få hjelp og lære mye av våre dyktige og flinke arbeidere.

Utplassering:

3rd
På utplassering her hos sirkular gjenbruk får du være med våre teknikere og følge dem gjennom deres hverdag, samtidig som du hjelper til å reparere hvitevarene vi får inn. På denne måten får du et innblikk i hverdagen til våre teknikere og et innblikk i hva elektrobransjen innebærer. Ikke bare får du en introduksjon til arbeidslivet, men du blir gjennom våre ulike diskusjoner i lunsjpausene også bedre kjent med samfunnet.